Prirodno-matematički fakultet, 16.08.2017

Avgustovski rokU dodatnom roku mogu se polagati kolokvijumi, prakticni i zavrsni dio ispita. Bodovi osvojeni na testu i prakticnom se prenose. Takodje, prenose se i bodovi kolokvijuma sa kojima je student zadovoljan. Izlaskom na neki od kolokvijuma ili završni ispit, studenti poništavaju prethodni rezultat te provjere znanja iz semestra.  Studenti koji su zainteresovani za polaganje potrebno je da se prijave predmetnom profesoru zakljucno sa 1.09.2017. godine na mail draganam25@gmail.com. Prilikom prijave potrebno je naglasiti koju provjeru znanja student polaze.  Nakon zavrsenog prijavljivanja bice odredjen termin polaganja prakticnog.