Filozofski fakultet, 11.07.2020

Evidencija konačnih bodova i ocjenaU dodatku je spisak, nakon ispravki grešaka u evidenciji. Zahvaljujem kolegama na ukazivanju na propuste.

Molim da još jednom pogledate oba spiska (jedan je analitički, a drugi je sumaran formular za Studentsku službu; treba da su iste ocjene u oba).

Mira

Dokumenti

Broj posjeta : 132