Pomorski fakultet Kotor, 01.02.2018

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Navigacije na upravljackom nivou na NauticiRezultati popravnog zavrsnog ispita iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici dati su na oglasnoj tabli.