Pomorski fakultet Kotor, 20.11.2017

Rezultati kolokvijuma I iz Manevrisanja i PIS na NauticiRezultati kolokvijuma I iz Manevrisanja i PIS na Nautici dati su na oglasnoj tabli.