Mašinski fakultet, 11.01.2019

PLC, odbrana zadataka sa kolokvijuma i domaćih zadatakaOdbrana zadatka sa II kolokvijuma iz PLC i uvid u teoriju će biti u srijedu 16.01.2019. od 9:30-10h.

Takođe se obavještavaju studenti koji nisu izlagali (branili) svoje zadatke sa I popravnog kolokvijuma da imaju još jednu šansu da odbrane, odnosno objasne ili izlože svoje zadatke u srijedu 16.01.2019. od 10-10:30h. Poslije ovog termina neće biti dodatnih termina. Studenti koji ne dođu na odbranu neće dobiti bodove za zadatake.

Studenti koji žele istog dana da brane zadatke sa I popravnog kolokvijuma i/ili II kolokvijuma i da brane domaće zadatke mogu doći u srijedu 16.01.2019. od 10:30-11:30h. 

Odbrana će biti u kabinetu nastavnika.

Predmetni nastavnik:

M.M.Markuš