Mašinski fakultet, 12.10.2017

PLC - Termini polaganja i spisak pitanja za kolokvijumePLC: termini polaganja kolokvijuma i odbrana domaćih zadataka

 

I kolokvijum (lekcije 1-5): četvrtak, 09.11. u 10:30h, Laboratorija za mehatroniku

II kolokvijum (ostale lekcije): utorak, 19.12. u 13h, Laboratorija za mehatroniku

Rok za predaju domaćih zadataka biće naznačen u postavci zadatka.

Krajnji rok za predaju domaćih zadataka: 19.12. u 12h.

Odbrana domaćih zadataka: ponedjeljak 25.12. (8-10h) i utorak 26.12. (od 9-13h)

 

Novi termini za kolokvijume:

II kolokvijum,   26.12.2017.,  11:00h,  Lab za mehatroniku

I kolokvijum, popravni: 11.01.2018., 12:00h, L8

II kolokvijum, popravni: 24.01.2018.,  12:00h, Lab. za mehatroniku  (umjesto L8 kako piše u rasporedu polaganja ispita)

Dokumenti