Pomorski fakultet Kotor, 10.04.2018

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskih havarija i osiguranja na NauticiRezultati kolokvijuma I iz Pomorskih havarija i osiguranja na Nautici dati su na oglasnoj tabli.