Metalurško-tehnološki fakultet

Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (popravni termin)
Studenti svoje radove mogu pogledati u srijedu, 15.07.2020. godine u 14:00  časova u kancelariji 208.

Molim studente da provjere svoju sumu predispitnih i konačnih poena i sve eventualne greške mi prijave najkasnije do zakazanog termina za pregled radova.

Predmetni nastavnik

Dokumenti

Broj posjeta : 424