Pomorski fakultet Kotor, 03.01.2018

Rezultati kolokvijuma II iz Novih transportnih tehnologija na NauticiRezultati kolokvijuma II iz Novih transportnih tehnologija na Nautici dati su na oglasnoj tabli.