Elektrotehnički fakultet

Prvi domaći zadatak i termin predaje
U prilogu je postavka prvog domaćeg zadatka.

Izrade se predaju u srijedu, 11. marta 2020. godine, u terminu vježbi. Naknadno predati domaći zadaci neće biti razmatrani.

Dokumenti

Broj posjeta : 514