Prirodno-matematički fakultet, 18.12.2017

Termin popravnog kolokvijumaPopravni kolokvijum iz predmeta Algebra 1 će se održati u subotu, 23. decembra, u sali 207, po sljedećem rasporedu:
studenti sa parnim brojem indeksa: 10-12h,
studenti sa neparnim brojem indeksa: 12-14h.