Prirodno-matematički fakultet, 01.09.2019

ObavještenjeRezultati ostvareni na prvom terminu avgustovskog roka:

Ivana Fatić 22/17 A - 13.5 poena. 

Uvid u rad je moguće ostvariti u ponedeljak, u 12.30h. 

Broj posjeta : 224