Prirodno-matematički fakultet, 06.06.2020

Izmjena termina kolokvijumaZbog preklapanja sa terminom ispita iz drugog predmeta, kolokvijumi iz Analize 2 se odlažu za nedelju, 5. jul, u 7:30h. Polaganje će biti organizovano u više sala. Studenti su dužni da budu ispred sale 207 najkasnije u 7:15 časova, zbog organizacije ispita i prozivke.

Broj posjeta : 208