Prirodno-matematički fakultet, 20.02.2018

Prijava teme za prezentacijuKrajnji rok za prijavu prezentacije na izabranu stručnu temu, a u skladu sa dobijenim uputstvima na prvom času, je utorak, 27.02. u redovnom terminu nastave. Svi kandidati su dužni da se pojave i lično predaju potrebne podatke. Kandidati koji to ne učine gube pravo rada na prezentaciji i neće biti uključeni u raspored.