Pravni fakultet

Krivično pravo (opšti dio)-Bijelo poljeKrivično pravo (opšti dio)-Bijelo polje

Obavještavaju se studenti koji polažu ispit iz Krivičnog prava (opšti dio) u Bijelom polju 
da će se kolokvijum održati 29.10.2018.godine. Dakle, neće biti nastave u ponedeljak 15.10.2018.godine. 
Opšte je poznato šta spada u obavezno gradivo (Informaciona lista), a tiče se kolokvijuma,
ali ovom prilikom još jednom naglašavam da materija za kolokvijum seže do pojma sticaja krivičnih djela
 i da sledeći dijelovi gradiva ne spadaju u obavezno gradivo za kolokvijum: Krivično pravo i moral, 
istorijski razvoj krivičnog prava, nauka krivičnog prava, odgovornost pravnih lica za krivična djela.
doc. dr Darko Radulović

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print