Prirodno-matematički fakultet, 05.04.2019

Raspored grupa za MIPS i rezultati teorijskog dijela kolokvijumaBodovanje:

LL(1): 5 bodova

SLR/LR(0): 4 boda

Automati i regularni izrazi: 6 bodova - svaki automat i regularni izraz po 1 bod

Gramatike: 3 boda - svaka gramatika po 1 bod

Regularni izrazi na osnovu gramatike: 2 boda, po 1 bod za svaki izraz

 

Dokumenti