Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 27.11.2018

OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITASledeći studenti koji polažu predmet Menadžment turističkih destinacija dužni su doći u kabinet 304, u terminu od 10:00 do 10:30, dana 30.11.2018. godine, jer se moraju registrovati za polaganje ispita:

 

13-T/2016 Tina Dabetić
25-T/2016 Luka Tapušković
61-T/2015 Miloš Oljača
144-T/2011 Katarina Matović

 

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić