Prirodno-matematički fakultet, 30.03.2020

Nova objava - 30.03.2020 17:55Predavanje planirano za 24 Mart 20120 ima naziv "Protok energije i materije u zajednicama". 

Predavanje planirano za 31 Mart 20120 ima naziv "Biodiverzitet". 

Predavanja se nalazi u udžbeniku Pešić V, Tomović Lj, Crnobrnja Isailovic J. Principi Ekologije. 

Udžbenik je dostupan kao pdf fajl na adresi 

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Pesic/publication/257141799_Principi_Ekologije/links/0c9605255b79c625bc000000/Principi-Ekologije.pdf

Broj posjeta : 92