Elektrotehnički fakultet, 03.01.2018

Termin ispitaPrema rasporedu odrzavanja ispita, termin polaganja zavrsnog ispita je petak, 12.01.2018 u sali 106 sa početkom u 17h.

Student je duzan da kod sebe ima indeks ili neki drugi indentifikacioni dokument jer u suprotnom mu ne moze biti dozvoljeno polaganje.