Elektrotehnički fakultet, 30.08.2018

Termin za uvid u radoveRadovi se mogu pogledati u petak, 31.08.2018, u 10.20h u lab za ees.