Prirodno-matematički fakultet, 18.12.2017

DRUGI KOLOKIVIJUM IZ ATOMSKE FIZIKEDrugi kolokvijum iz atomske fizike ce se odrzati u ponedeljak, 25.12. od 9h do 10.30h, sala 014.