Prirodno-matematički fakultet, 26.12.2020

Evidencija semestralnih poena, termin preuzimanja herbarsih zbirki, ispitna pitanjaEvidencija semestralnih poena se nalazi u pridruženom fajlu. 

Sve nepravilnosti prijaviti predmetnom nastavniku, putem mejla: danijela.stesevic@ucg.ac.me

Crvenim fontom su označena imena studenata koji su tokom semestra prikupili do 10 poena i koji nemaju mogućnost da polože ispit u januarskom roku, jer na završnom ispitu maksimalno mogu dobili 40 poena. 

Ovi studenti trebaju preuzeti svoje herbarske zbirke iz laboratirije 101 ili u ponedeljak 28.01.2020. godine u 12.30 ili u utorak 29.01.2020. godine u 11.30.

Ostale zbirke će biti zadržane do kraja januarskog roka.  

 

Ispitna pitanja se nalaze u pridruženom fajlu. 

Forma završog ispita (usmena ili pismena) će zavisiti od broja prijavljenih studenata. 

U slučaju pismene forme pitanja će biti kombinovana: esejska, kratka, u formi dopunjavanja tabela, spajanja kolona ili prepoznavanja grafičkih prikaza ili označavanja ili crtanja shema.  

Prijava za polaganje ispita u prvom terminu će biti oglašena u nedelji uoči ispita. 

Dokumenti

Broj posjeta : 234