Ekonomski fakultet, 14.01.2020

Rezultati nakon završnog ispita



U prilogu su rezultati nakon popravnog roka završnog ispita iz predmeta Tržišno komuniciranje. 

Dokumenti

Broj posjeta : 182