Građevinski fakultet, 13.09.2020

Nova objava - 13.09.2020 11:16  • PREDMETNI NASTAVNIK NEĆE ODGOVARATI NA POJEDINAČNE MAIL-OVE STUDENATA.
  • SVE INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI U TERMINIMA KONSULTACIJA ILI TERMINIMA PREGLEDA ZADATAKA. 
  • PREDSTAVNIK SUDENATA MOŽE POSLATI MAIL UKOLIKO SE ODNOSI NA SVE ILI VEĆINU STUDENATA.
  • ZA SVE INFORMACIJE O POMJERANJI ISPITA, ORGANIZACIJI NASTAVE, RASPOREDU ČASOVA I SL. STUDENTI TREBA DA SE OBRATE PRODEKANU ZA NASTAVU.

Predmetni nastvanik

Broj posjeta : 245