Građevinski fakultet

Obavještenje
Na ispitu obavezno je nošenje maski. Studenti koji iste ne budu nosili biće udaljeni sa ispita.

Studenti sa brojem indeksa do 63/17 polažu ispit u sali 015. Studenti sa brojem indeksa od 63/17 zaključno sa 101/17 polažu ispit u sali 017.

Studenti starijih generacija polažu ispit u sali 015.

 

Studenti koji do sada nijesu predali elaborat nijesu stekli uslov za polaganje završnog ispita.

Broj posjeta : 156