Ekonomski fakultet, 14.02.2020

Osnovne informacije o organizaciji nastavnih i ispitnih aktivnosti za sk 2019/20- 14.02.2020 13:12Naziv predmeta: FINANSIJSKI MENADŽMENT

Status: Obavezan

Semestar: VI

Broj ECTS kredita: 6

Fond časova: 3P+2V

Predavači: Prof. dr Saša Popović

                Dr Ana Mugoša

Osnovna literatura: Poslovne finansije, Jovan Rodić, Asimex, Beograd, 2006. god.

Dodatna literatura: Osnove finansijskog menadzmenta, 12. izdanje, Van Horne i Wachowicz, Data Status, 2007. god.

Dodatne informacije o predmetu na web portalu: www.finansije.net

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na mail: sasa@t-com.me

                                                                         ana.mugosa@ucg.ac.me

Konsultacije

  profesor: četvrtak od 10:30-11:30h, kabinet 211/II

  saradnik: ponedeljak od 11:30-13:30h, kabinet 415/IV

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

  • Aktivnost = provjera znanja  tokom semestra  (2 testa na času)   2x5   poena
  • Kolokvijum = zadaci (pismeno)                                                   50      poena
  • Završni ispit = teorijska pitanja (pismeno/usmeno)                       40      poena

- teststudenti koji imaju manje od 3 odustva sa predavanja i manje od 3 sa vježbi

- usmeni ispit - studenti koji imaju 3 i više odsustva sa predavanja i 3 sa vježbi ili nisu radili obje       provjere znanja tokom semestra      

             UKUPNO                                                                             100     poena

 

 

Dan

Datum

Vrijeme

Sala

Aktivnost - provjera znanja tokom semestra

U terminu predavanja/vježbi, po odluci profesora

Kolokvijum  - zadaci (pismeno)

utorak

5. maj

17:00

001

Popravni kolokvijum – zadaci (pismeno)

 

utorak

19. maj

17:00

001

Završni ispit – teorijska pitanja (pismeno/usmeno)

 

po odluci uprave EF

 

 

 

Napomena: Work&Travel ispitni termin moguć samo po odluci Senata UCG

 

Broj posjeta : 165