Elektrotehnički fakultet, 02.06.2020

Raspored polaganja kolokvijuma i ispita u junskom rokuKOLOKVIJUM

18.06., sala 308, 8h

POPRAVNI KOLOKVIJUM

26.06., sala 308, 8h

ZAVRŠNI ISPIT

03.07., sala 308, 8h

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

15.07., sala 308, 8h

Broj posjeta : 67