Prirodno-matematički fakultet, 23.01.2021

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENA NAKON ZAVRSNOG DIJELA ISPITAU prilogu se nalazi evidencija poena i predlog ocjena nakon zavrsnog dijela ispita. Cestitam kolegama koji su polozili ispit u prvom roku a posebno onima koji su dobili visoke ocjene.

Eventualne nepravilnsti mogu se prijaviti predmetnom nastavniku putem e-mail-a, a radovi se mogu pogledati u ponedeljak 25.01.2021. u 10:30.

Popravni zavrsni dio ispita (kao i jedan od dva kolokvijuma) ce se odrzati 12. 02. 2021. od 9:00. Obavezna prijava predmetnom nastavniku putem e-mail-a do 10. 02. 2021. u 12:00 nakon cega ce biti istaknut raspred po grupama.

Dokumenti

Broj posjeta : 262