Ekonomski fakultet

Početak nastave, online preko bbb platforme
Poštovane kolege, 
dobrodošli na časove predavanja iz predmeta Marketing menadžment malog biznisa (MMMB).

Priprema za prvi čas:
- pripremiti ECTS katalog iz ovog predmeta (sa sajta Fakulteta); koristićemo ga na časovima,
- pogledati tematske cjeline u ECTS katalogu, po sedmicama rada, radi pojašnjenja i organizovanja zadataka za svakog studenta pojedinačno.

Način rada na časovima: diskusije, prethodna samostalna priprema po sedmičnim temama (vidjeti ECTS katalog), vrednovanje učešća u diskusijama (uz moguće oslobađanje djelova materije za završni ispit).

(Očekujemo postavljanje ovog predmeta na bbb platformu.)

Broj posjeta : 123