Ekonomski fakultet, 06.05.2020

Marketing strategija - trgovinskog preduzećaStudenti treba da u grupi od po 5 članova naprave analizu strategije trgovinskog preduzeća i da daju kritički osvrt na istu. Osim toga, potrebno je da u kratkim tezama definišu predlog za unapređenje strategije u odnosu na situaciju na tržištu, kako bi uspješno prevazišli ovaj period.Preduzeće mora biti iz Crne Gore, a da bi izbjegli situaciju da dvije grupe rade isto preduzeće, studenti treba da se međusobno usaglase oko izbora kompanije.

Urađenu analizu (na maksimum dvije - tri strane) treba poslati na mail vladodjurisic@yahoo.com do nedelje 10.05. u 20 časova.

Broj posjeta : 375