Fakultet političkih nauka, 22.07.2020

Termin ispita u septembarskom rokuIspit i kolokvijumi će se održati usmeno, u kabinetu predmetnog profesora.

 

 

02. 09. 2020. od 09h 12. 09. 2020. od 09h
Broj posjeta : 113