Mašinski fakultet

I kolokvijum - popravni rok
I kolokvijum - popravni rok iz Mehanike loma i integriteta konstrukcija održaće se u utorak 27.04.2021. godine sa početkom u 11.00 h u sali L21 (ranije 3D centar).

Broj posjeta : 64