Građevinski fakultet

usmeni ispit
Usmeni ispit iz Matematike 1 će se održati u petak,19. decembra u 13h. Na usmenom ispitu studenti mogu da osvoje do 10 poena. Pravo na usmeni ispit imaju svi studenti koji imaju 40 i više bodova.