Biotehnički fakultet

Rezultati II kol.
  1. Brakoćević  Bojana       15         max.br. bod   15
  2. Radičević    Marjana      15
  3. Račić           Miloš             7,5
  4. Došljak       Dmitar            8
  5. Zaimović     Damir          10,5
  6. Balšić          Miloš              9
Broj posjeta : 48