Biotehnički fakultet

rezultati II popravnog kolokvijuma
max.broj.bod.15

  1. Armina        Pilica         11
  2. Jokić            Lela          10
  3. Korać           Nebojša  11
  4. Mirko          Delić        11
  5. Latić           Nermina    9,5
  6. Čokrlija       Alida       10,5
  7. Idrizović      Kenan      9,5
  8. Marković     Obrad   11,5
Broj posjeta : 74