Pomorski fakultet Kotor, 22.11.2019

Rezultati kolokvijuma2) Glusica Nikola uslovno C

3)Daberic Blazo uslov E

4) Drincic Stefan uslov E

5) Vukotic Milorad uslov E

6) Sternisa Stefan uslov E

7) Koprivica Milan uslov E

8) Djenadic Aleksandar uslov E

9) Raskovic Matija uslov B

10) Katuric Andrija uslov C

Broj posjeta : 90