Filološki fakultet, 21.04.2020

Nastavak održavanja nastave putem ZOOM-aPredavanja i vježbe iz predmeta Italijanski jezik 6 - Sintaksa složene rečenice, nastaviće da se održavaju putem ZOOM-a i u narednom periodu, prema ustaljenim terminima naznačenim u rasporedu za ljetnji semestar: četvrtkom od 11.40 do 13.10 (vježbe) i petkom od 11.40 do 13.10 (predavanja).

Sav nastavni materijal biće dostupan, kao i do sada, na platformi MOODLE.

Broj posjeta : 84