Pravni fakultet, 29.03.2020

Nastavni materijalDragi studenti,

Ove nedjelje bi trebali obraditi DIO IV - nadležnosti parlamenta. Pomenuta materija nalazi se u udžbeniku na stranama 65-71. Posebnu pažnju bi valjalo obratiti na zakonodavnu nadležnost, zbog čega vam i šaljem materijal koji se odnosi na zakonodavnu funkciju savremenog parlamenta kao i njena ograničenja. 

Srdačan pozdrav!

Dokumenti

Broj posjeta : 178