Prirodno-matematički fakultet

Grupe za vježbe: studenti čiji je broj indeksa neparan G1, paran G2Podjela u grupe. Studenti ciji je broj indeksa neparan pripadaju prvoj grupi za vjezbe (G1), a studenti ciji je broj indeksa paran pripadaju drugoj grupi za vjezbe (G2).

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print