Pomorski fakultet Kotor

Instalirana oprema u Centru za istraživanja, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta KotorZa povezivanje nastavnog osoblja i studenata Pomorskog fakulteta i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore sa poslodavcima u oblasti plave ekonomije, inovacija i preduzetništva, fakulteti su obezbijedili odgovarajuću opremu uključujući: laptopove, savremene računare, skener knjiga (ustupljen Pomorskoj biblioteci na korišćenje), 3D skener, 3D štampače, naočare za praćenje sa jedinicom za snimanje i aplikacijom za kontrolu, softver za statističku bazu podataka sa softverom za modeliranje strukturnih jednačina, industrijsku šasiju za mjerenje temperature, LED ekran, senzorske bazne stanice za kvalitet ambijentalnog vazduha i praćenje zagađenja životne sredine sa senzorima za vjetar i PM čestice. Većina vrijedne opreme je instalirana u Centru za istraživanja, inovacije i preduzetništvo koja će se koristiti za unapređenje sticanja visokog obrazovanja studenata i profesionalaca. Riječ je o aktivnostima projekta koje imaju za cilj postizanje osnovnog cilja koji podrazumijeva pripremu ambijenta kroz izgradnju kapaciteta (obrazovnih i tehničkih) koji će na pravi način povezati akademsku zajednicu sa pomorskom privredom.

Cilj je da se stekne uvid u praktična saznanja o korišćenju morskih resursa za održivi razvoj privrednih aktivnosti. Do kraja projekta, Centar će organizovati obuku sa poslodavcima i studentima kao dio razvoja koncepta cjeloživotnog učenja (CŽU). Takođe, promotivni događaji će imati za cilj uspostavljanje boljih veza sa relevantnim stejkholderima, razmjenu iskustava u oblasti plave ekonomije, inovacija i preduzetništva.

U međuvremenu, akademsko osoblje ova dva fakulteta učestvovalo je u obuci koja je održana na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu u decembru 2021. godine u okviru četvrtog radnog paketa. Tema obuke odnosila se na transfer znanja iz oblasti plave ekonomije, inovacija, preduzetništva i usavršavanja u radu na brodskim simulatorima. Ovome je prethodila onlajn obuka u oblasti inovacija i preduzetništva koju su vodili profesori sa Tehničkog univerziteta Viljnus Gediminas u Litvaniji, kao i onlajn obuka koju su vodili profesori sa NTNU Univerziteta u Alesundu, Norveška, u oblasti IoT tehnologija i 3D modeliranja. Posljednja obuka je održana takođe u Alesundu prošlog mjeseca u oblasti offshore tehnologija i logistike, inovacija i preduzetništva u pomorskoj industriji, dekarbonizacije u pomorskom saobraćaju itd.

Što se tiče promotivnih aktivnosti, planirano je da se privuče veliki broj zainteresovanih strana na događaje koje će Privredna komora Crne Gore i fakultet organizovati do kraja godine, kada će biti predstavljeni rezultati projekta.

Broj posjeta : 222

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.