Pomorski fakultet Kotor, 06.11.2019

Univerzitetu Crne Gore odobrena za finansiranje tri nova projekta u okviru drugog poziva Interreg - IPA CBC programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020X

Zajednički nadzorni odbor (eng. Joint Monitoring Committee) Interreg - IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020 je na sastancima selekcije projekata koji su održani u Sarajevu 29. i 30. oktobra 2019. godine, odobrio za finansiranje jedan koordinatorski i dva partnerska projekta Univerzitetu Crne Gore u okviru drugog poziva za dostavljanje projektnih aplikacija. Kako su najavili, faza ugovaranja istih će uskoro započeti i obuhvatiće odobrene projekte za četiri prioritetne ose.

Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor će koordinirati projektom pod nazivom “Protecting underwater heritage through its digitalization and valorisation as a novel touristic offer” (akronim: WRECKS4ALL). Ovaj projekat pripada trećoj prioritetnoj osi PA3 (Contributing to the development of tourism and preserving cultural and natural heritage) i trajaće dvije godine. Glavni cilj projekta je da se kroz savremene tržišne metode valorizuje turistička ponuda podvodne kulturne baštine Istočnog Jadrana uključujući prekograničnu saradnju, zaštitu i promociju brodskih olupina i ostalih jedinstvenih elemenata navedenog kulturnog nasljeđa. Pored koordinatora, partner iz Crne Gore je Turistička organizacija Opštine Bar, dok su ostali partneri Turistička Zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Bosne i Hercegovine, kao i Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu i Hrvatski pomorski muzej Split iz Hrvatske. Ukupna predložena vrijednost projekta iznosi 1,1 miliona eura, dok je predviđeni iznos sredstava za Pomorski fakultet Kotor oko 350.000 eura.

Institut za biologiju mora – Kotor Univerziteta Crne Gore će učestvovati kao partnerska institucija na projektu pod nazivom “Explore Cross-border Aquatic Biodiversity” (akronim: EXChAngE) koji takođe pripada trećoj prioritetnoj osi PA3. Koordinator ovog projekta je Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Glavni cilj projekta je da se ojača i diverzifikuje turistička ponuda kroz istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti i da se omogući bolje upravljanje i održivo korišćenje kulturnog i prirodnog nasleđa. Ovim projektom je planirano da se u Kotoru razvije nova turistička ponuda – turistička ruta Kotor i akvarijum Boka. Ukupna predložena vrijednost projekta iznosi 2,1 miliona eura, dok je predviđeni iznos sredstava za Institut za biologiju mora - Kotor oko 410.000 eura.

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore se nalazi u konzorcijumu odobrenog projekta “Mobile Access Dental Clinic” (akronim: MADE) i pripada prvoj prioritetnoj osi PA1 (Improving the quality of the services in public health and social care sector). Glavni cilj projekta je uspostavljanje zajedničkog pružanja preventivne stomatološke zdravstvene zaštite u južnoj Hrvatskoj, zapadnoj Bosni i Hercegovini i Crnoj Gore. Formiraće se Zajednički centar znanja za razvoj neophodnih preventivnih programa i kapaciteta primarne zdravstvene zaštite na rano otkrivanje i intervenciju. Koordinatorska institucija na ovom projektu je Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Ukupna predložena vrijednost projekta iznosi 600.000 eura, dok je predviđeni iznos sredstava za Medicinski fakultet oko 110.000 eura.

U ovom pozivu, 30 projekata je odobreno za finansiranje od ukupno 161 prijavljenih. Univerzitet Crne Gore je još jednom pokazao da kroz kontinuirani rad i orijentisanost ka međunarodnim aktivnostima bilježi značajne rezultate u broju odobrenih projektnih aplikacija, što utiče na njegovu prepoznatljivost, ne samo u neposrednom okruženju, već i u široj evropskoj zajednici.

Broj posjeta : 89