Ekonomski fakultet, 21.03.2019

Obavještenje za studente koji su zimski semestar akademske 2018/2019 godine proveli na inostranom univerzitetu - 21.03.2019 12:03Studenti koji su zimski semestar ove akademske godine proveli na inostranom univerzitetu, kao učesnici programa mobilnosti studenata, ispit iz Ekonometrije mogu polagati u ponedjeljak, 6. maja 2019. godine, u Amfiteatru, u 16:45h.