Fakultet političkih nauka, 15.05.2018

Rezultati popravnih kolokvijumaU attachmentu se nalaze rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Međunarodni odnosi. Uvid u testove, i prijave eventualno pogrešno unijetih bodova tokom semestra, su u sriejdu 16.05. od 11h do 12h u kabinetu saradnika.

Dokumenti