Elektrotehnički fakultet

Rezultati ispita u septembarskom roku - korekcija
U prilogu su korigovani rezultati (bez poena na prisustvo nastavi). 

Kolokvijum i ispit u avgustovskom roku nosili su po 50 poena. 

 

Dokumenti