Filološki fakultet, 10.01.2019

Pismeni dio ispita - rezultatiPismeni dio ispita polozili su:

Slaviša Bečanović, 

Aleksandra Nišavić, 

Anica Asanović

Ivana Tomanović.