Fakultet političkih nauka, 24.08.2018

Avgustovski rokPolaganje iz predmeta Savremeni politički sistemi II u avgustovskom roku održaće se 27.08. sa početkom u 10.00 časova.

Prijavljeni studenti imaju pravo polagati (pismeno) bilo koji od kolokvijuma i završni ispit, sa istim rasporedom bodova kao i u redovnom ispitnom roku.

Studenti u avgustovskom roku ne mogu nadoknaditi bodove opredijeljene za prisustvo i rad na vježbama ili izradu seminarskog rada.