Elektrotehnički fakultet, 30.10.2018

Termin kolokvijumaKolokvijum iz Osnova racunarstva odrzace se 1. novembra 2018. u sali 106 prema sljedecem rasporedu:

Studenti sa parnim brojevima indeksa u 9:30 h,

Studenti sa neparnim brojevima indeksa u 10:40 h.