Građevinski fakultet

Kolokvijumi i zavrsni ispit
Kolege,

Polaganje I i II kolokvijuma (popravnog I i II kolokvijuma) bice organizovanu u okviru zavrnog (popravnog zavrsnog) ispita.

Termini za zavrsni i popravni zavrsni ispit bice dati i okaceni na sajtu od prodekana za nastavu.

Pozdrav,

Predmetni asistent

Broj posjeta : 184