Pomorski fakultet Kotor, 25.03.2018

Kolokvijum I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)Kolokvijum I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.) organizuje se u cetvrtak, 29. marta 2018. godine sa pocetkom u 16:15 sati u sali N2.