Pomorski fakultet Kotor, 06.04.2018

Popravni kolokvijum I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)Popravni kolokvijum I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.) odrzae se u cetvrtak, 12. aprila 2018. godine sa pocetkom u 17:00 sati u ucionici N2.